Blästring

Friblästring
Vår metod är friblästring. Portarna till blästringshallen är av samma dimension som till våtmålningen, d.v.s. 5 x 6 m.

Gritblästring
…är den vanligaste blästringsmetoden för att rengöra ytan på metall och få bort glödskal och slagg.

Finblästring med speciellt fin sand
…är för mindre objekt. För att polera aluminium och rostfritt stål och få bort rester från svetsning och blåanlöpning. Även för att svepblästra galvat material innan lackering.

Blastring01Blastring02