Järnfosfatering

Järnfosfatering är en förbehandling som görs i 4-stegstvätten. Den används av två skäl:

  • Genom den kemiska processen mattas metallytan ner, vilket ger ett bättre fäste för färgen.
  • Fosfateringen ger även ett förstärkt rostskydd.

Jarnfosfatering01