Våtmålning

Elektrostat och högtryck
Vi utför elektostatmålning och högtrycks- målning.

Storlek
Våra portar och målningshallens djup är vår enda begränsning. Portarna är 5 x 6 m och hallens djup 30 m.
D.v.s. normalt är det inte vår kapacitet som är begränsningen i storlek, det är möjligheterna att transportera objektet.